POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Dane osobowe uczestników projektów Fundacji Zdrowy Ruch przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w tym z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

2. Administratorem danych osobowych uczestników jest Sportfolio Sp. z o.o., ul. Wapienna 2j, 04-691 Warszawa oraz Fundacja Zdrowy Ruch z siedzibą w tym samym miejscu. Kontakt z administratorem danych osobowych jest możliwy pod adresem:
biuro@fundacjazdrowyruch.pl

3. Przekazanie danych osobowych uczestników jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek uczestnictwa w projektach.

4. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania i usuwania lub żądania ograniczenia ich przetwarzania, jak i złożenia sprzeciwu co do ich dalszego przetwarzania przez Organizatora oraz prawo do przeniesienia danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5. Uczestnik ma prawo cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych. Z tym, że cofnięcie zgody na przetwarzanie informacji o braku przeciwwskazań zdrowotnych/ lekarskich do wzięcia udziału w zawodach biegowych 1MILA j1est równoznaczne z rezygnacją z udziału w Zawodach.

6. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w następujących celach:

1. świadczenia usług drogą elektroniczną:
2. wykonania umowy – czyli udziału uczestnika w danym projekcie:
3. wykonania obowiązków prawnych ciążących na Fundacji Zdrowy Ruch
4. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Fundacji Zdrowy Ruch i Sportfolio sp. z o.o.:
5. na podstawie dodatkowo wyrażonej przez uczestnika zgody:
7. Podstawą prawną dla przetwarzania danych Uczestnika w tym zakresie, jest ich niezbędność dla realizacji zobowiązań Fundacji (organizatora projektów) wobec Uczestnika wynikających z Regulaminów projektów Fundacji. Podstawą prawną dla przetwarzania informacji o stanie zdrowia Uczestnika jest jednak zgoda Uczestnika.
8. Dostęp do danych osobowych Uczestników projektów będą mieli wyłącznie Fundacja oraz podmioty działające na rzecz Fundacji w związku z organizacją projektów lub w innych celach, w których dane osobowe mogą być wykorzystywane zgodnie z Regulaminami projektów Fundacji.
9. Fundacja zapewnia, że dane związane z procesem płatności, tj. numery i dane kart kredytowych oraz kody dostępu do internetowych kont bankowych nie są zapisywane przez Fundację. Celem zabezpieczenia poufnych danych transakcje dokonywane przez zewnętrzny system płatności internetowej są szyfrowane.
10. Dane osobowe Uczestników projektów przechowywane będą przez okres uzasadniony ze względu na organizację projektów, z zastrzeżeniem, że dane o wynikach zawodów będą przechowywane i publikowane bezterminowo. Dane osobowe Uczestników, którzy wyrazili zgodę na wykorzystanie ich danych kontaktowych w celach marketingowych, będą przechowywane bezterminowo.
11. Fundacja zobowiązuje się do wypełnienia obowiązków wynikających z obowiązujących w Polsce przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych.
12. Skargi dotyczące przetwarzania danych osobowych Uczestnicy mogą wnosić do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

1. Strona www.fundacjazdrowyruch.pl zapisuje pliki cookies na komputerach odwiedzających ją internautów. Dzieje się tak ponieważ pliki cookies:przeniesienia danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Na www.fundacjazdrowyruch.pl korzystamy z usług internetowych firm trzecich (Facebook, Google, itp.). Z tego powodu zapisywane są również pliki cookies niezwiązane bezpośrednio z naszą działalnością.


3. Aby wyłączyć lub ograniczyć działanie polików cookies na swoim komputerze prosimy zapoznać się z informacjami dostępnymi na witrynie producenta używanej przez Państwa przeglądarki internetowej. Oto najpopularniejsze z nich:

Zapisz się na newsletter

Wyślij mi swój newsletter (w każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji).