CZYM JEST PROGRAM STYPENDIALNY „WYBIEGAJ w PRZYSZŁOŚĆ?

Program stypendialny „WYBIEGAJ w PRZYSZŁOŚĆ” powstał, by pomóc młodym, zdolnym biegaczom w rozwoju kariery sportowej. 

W ramach I edycji Programu przyznanych zostanie siedem stypendiów dla biegaczy w kategoriach wiekowych U16 i U18. Stypendium wynosi 1000 zł miesięcznie i jest przyznawane przez 10 miesięcy.

Partnerami Programu są: Bank Pekao S.A., Salomon, Kanał Sportowy oraz Sportfolio Sp. z o.o.

 

O co nam chodzi?

Nasze NAJWIĘKSZE MARZENIE? Wychować przyszłych mistrzów olimpijskich! 

KTO MOŻE ZOSTAĆ STYPENDYSTĄ PROGRAMU?

Program dedykowany jest osobom urodzonym w latach 2005 – 2008 (w 2022 roku rywalizującym w kategoriach U16 i U18), które osiągają wysokie wyniki [1] w indywidualnych konkurencjach biegowych [2] we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym.

[1] Za wysokie wyniki sportowe uznaje się miejsca I – X w swojej kategorii wiekowej na imprezach rangi mistrzowskiej na poziomie regionalnym, krajowym lub międzynarodowym, w okresie nie wcześniejszym niż dwa lata od dnia złożenia wniosku.

[2] tj. we wszystkich indywidualnych biegowych konkurencjach lekkoatletycznych, będących w programie mistrzostw kraju, rozgrywanych z licencją Polskiego Związku Lekkiej Atletyki dla danej kategorii wiekowej.

KRYTERIA OCENY WNIOSKÓW

(w kolejności ważności): 

RADA PROGRAMU STYPENDIALNEGO

Ada Smokowska

Założycielka Fundacji Zdrowy Ruch

Tomek Smokowski

Dziennikarz sportowy, twórca "Kanału Sportowego"

Magda sołtys

Twórczyni projektów Fundacji Zdrowy Ruch

MaREK PLAWGO

Rekordzista Polski 400m ppł, propagator lekkoatletyki w Polsce

CO ZROBIĆ, BY ZDOBYĆ STYPENDIUM?

CO OTRZYMUJE STYPENDYSTA?

ZAPOZNAJ SIĘ Z REGULAMINEM PROGRAMU!

formularz poniżej

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM „WYBIEGAJ w PRZYSZŁOŚĆ” FUNDACJI ZDROWY RUCH
[edycja I]

DANE ZAWODNIKA
MM ukośnik DD ukośnik RRRR
DANE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO
DANE TRENERA

1. Infomacje dotyczące wyników sportowych zawodnika ubiegającego się o Stypendium. Wypisz największe osiągnięcia sportowe z ostatnich 2 lat.

Wyniki sportowe*
Nazwa i miejsce zawodów
Data zawodów
Miejsce w klasyfikacji w kat. Twojej wiekowej
Kategoria wiekowa
 

2. Informacje dotyczące wyników w nauce zawodnika ubiegającego się o Stypendium. Podaj średnią ocen na koniec roku w roku szkolnym 2020/2021. Jeśli zawodnik ma jakieś dodatkowe osiągnięcia naukowe (udział w konkursach, olimpiadach, itd.), napisz nam o tym!

Średnia ocen na koniec roku w roku szkolnym 2020/2021:
Osiągnięcia naukowe (wypisz w punktach lub napisz „brak”)

3. Autoprezentacja zawodnika. Wklej link do filmu prezentującego kandydata/tkę do stypendium „WYBIEGAJ w PRZYSZŁOŚĆ”.

Kandydatko/Kandydacie, opowiedz nam w tym filmie o sobie! Pokaż kim jesteś i uzasadnij dlaczego to właśnie Ty powinieneś/aś otrzymać Stypendium. Film może trwać maksymalnie 2 minuty. Możesz opublikować go np. na YouTubie, Instagramie czy Facebooku. Poniżej wklej linka do filmu:

4. Informacje dotyczące planowanego wydatkowania Stypendium. Napisz w punktach, na co Kandydat/ka chciał(a)by przeznaczyć pieniądze otrzymane w ramach Stypendium. Informacje te nie będą wiążące przy rozliczaniu stypendiów. Na tym etapie chcemy po prostu wiedzieć, jakie macie potrzeby, jak chcecie wydać otrzymane środki.

5. Z jakimi trudnościami w rozwoju kariery sportowej zmaga się zawodnik ubiegający się o stypendium? Wymień w punktach konkretne problemy.

6. Jakie są cele sportowe zawodnika na najbliższe dwa lata?

8. Czy w ciągu ostatnich 2 lat zawodnikowi przyznano jakieś stypendium lub nagrodę pieniężną za wyniki sportowe? Jeśli tak, to podaj nazwę programu/nagrody, przez kogo było/jest wypłacane/a, okres otrzymywania oraz miesięczną wysokość.

Załączniki do wniosku

Maks. rozmiar pliku: 512 MB.
Maks. rozmiar pliku: 512 MB.
Maks. rozmiar pliku: 512 MB.
Maks. rozmiar pliku: 512 MB.
Maks. rozmiar pliku: 512 MB.
Regulamin Programu Stypendialnego*
Przetwarzanie danych osobowych*
Nasi Partnerzy

Zapisz się na newsletter

Wyślij mi swój newsletter (w każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji).