FAQ – III edycja Programu Wybiegaj w Przyszłość

 1. Kto może zgłosić się do programu Wybiegaj w Przyszłość?
  W rekrutacji do programu mogą wziąć udział biegacze urodzeni w latach 2005 – 2010 wyróżniający się ponadprzeciętnymi wynikami we współzawodnictwie regionalnym, krajowym lub międzynarodowym.
 2. Jak się zgłosić?
  Aby wziąć udział w rekrutacji, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.fundacjazdrowyruch.pl w zakładce stypendia. Formularz dostępny jest od 2 do 30 listopada.
 3. Jakie są kryteria wyboru?
  Podczas wyboru stypendystów bierzemy pod uwagę cztery kryteria:
  – wynik sportowy
  – prezentacja kandydata
  – wyniki w nauce
  – sytuacja ekonomiczna
 4. Jaka jest wysokość stypendium?
  Stypendium zależy od kategorii wiekowej – dla U16 jest to 600 zł miesięcznie, U18 – 800 zł miesięcznie, U20 – 1000 zł miesięcznie. Stypendium przyznawane jest na okres 10 miesięcy.
 5. Gdzie należy zamieścić film zgłoszeniowy – prezentację kandydata?
  Film można zamieścić np. na kanale YouTube lub na koncie Instagram – w formularzu należy zamieścić do niego link.
 6. Czy film musi być publiczny?
  Film musi być dostępny dla nas bez konieczności proszenia o dostęp. Nie musi być dostępny dla wszystkich użytkowników.
 7. Jak długi powinien być film?
  Film może mieć maksymalnie 2 minuty. Nie ma minimalnego czasu trwania – przekaż nam to co uważasz za najważniejsze i najistotniejsze w maksymalnie 120 sekund.
 8. Jaka jest maksymalna wysokość dochodów, aby przystąpić do programu?
  Nie ma maksymalnej wysokości – bierzemy pod uwagę cztery kryteria w przedstawionej w regulaminie kolejności.
 9. Czy każdy lekkoatleta może kandydować do programu?
  Niestety nie, wspieramy tylko biegaczy.
 10. Kiedy zostaną ogłoszone wyniki rekrutacji?
  Wyniki opublikujemy do końca grudnia.

Zapisz się na newsletter

Wyślij mi swój newsletter (w każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji).