Regulamin akcji – Wybiegaj w Przyszłość z Salomonem

1.      Organizatorem Akcji jest Fundacja Zdrowy Ruch, ul. Wapienna 2j 04-691 Warszawa, KRS: 0000863675, NIP: 9522210037, zwana dalej „Organizatorem”.
2.      Partnerem akcji jest firma Salomon „Partnerem”.
3.      Celem akcji jest wyłonienie najliczniejszej drużyny uczestniczącej w warsztatach edukacyjnych Wybiegaj w Przyszłość.
4.      Akcja odbędzie się 28.03.2022 roku.
5.      Aby wziąć udział w akcji należy podczas trwania warsztatu edukacyjnego Wybiegaj w Przyszłość w godzinach od 19:00 do 20:00 (lub do zakończenia transmisji) dodać komentarz z nazwą drużyny (podczas relacji na żywo), z którą jest się związanym.
6.      Głosy można oddawać za pośrednictwem Facebooka oraz Youtube pod transmisją na żywo „Wybiegaj w Przyszłość - warsztaty edukacyjne #3 - Żywienie młodego sportowca cz. 2”
7.      Każdy uczestnik może oddać jeden głos.
8.   Drużyna z największą liczbą głosów otrzyma 100 chust wielofunkcyjnych marki Salomon, druga drużyna - 60 chust wielofunkcyjnych marki Salomon, trzecia drużyna - 40 chust wielofunkcyjnych marki Salomon.
9.      Udział w Akcji jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego regulaminu.
10.      Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. W sprawach spornych decyzja Organizatora jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia Uczestnika Akcji od jego przestrzegania.

Zapisz się na newsletter

Wyślij mi swój newsletter (w każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji).