Rekrutacja do II edycji Programu Wybiegaj w Przyszłość

CZYM JEST PROGRAM STYPENDIALNY „WYBIEGAJ w PRZYSZŁOŚĆ?

Program stypendialny „WYBIEGAJ w PRZYSZŁOŚĆ” powstał, by pomóc młodym, zdolnym biegaczom w rozwoju kariery sportowej. 

W ramach II edycji Programu przyznanych minimum 10 stypendiów dla biegaczy w kategoriach wiekowych U16, U18 i U20. Stypendium wynosi od 600 do 1000 zł miesięcznie (w zależności od kategorii wiekowej) i jest przyznawane przez 10 miesięcy.

KTO MOŻE ZOSTAĆ STYPENDYSTĄ PROGRAMU?

Program dedykowany jest osobom urodzonym w latach 2004 – 2009(w 2023 roku rywalizującym w kategoriach U16, U18 i U20), które osiągają wysokie wyniki [1] w indywidualnych konkurencjach biegowych [2] we współzawodnictwie regionalnym, krajowym lub międzynarodowym.

[1] Za wysokie wyniki sportowe uznaje się miejsca I – X w swojej kategorii wiekowej na imprezach rangi mistrzowskiej na poziomie krajowym lub międzynarodowym, w okresie nie wcześniejszym niż dwa lata od dnia złożenia wniosku.

[2] tj. we wszystkich indywidualnych biegowych konkurencjach lekkoatletycznych, będących w programie mistrzostw kraju, rozgrywanych z licencją Polskiego Związku Lekkiej Atletyki dla danej kategorii wiekowej.

CO ZROBIĆ, BY ZDOBYĆ STYPENDIUM?

  • Zapoznaj się z Regulaminem Programu Stypendialnego „WYBIEGAJ w PRZYSZŁOŚĆ”
  • Wypełnij formularz online, będący wnioskiem o przyznanie Stypendium, który jest dostępny poniżej. Musisz to zrobić do dnia 30 listopada 2022r. (formularz dostępny będzie 2 listopada)
    Do wniosku trzeba dołączyć: link do filmu prezentującego kandydata/tkę, zdjęcie lub skan świadectwa szkolnego za rok 2021/2022 oraz oświadczenie o średnich miesięcznych dochodach na jednego członka rodziny. Możesz (lecz nie musisz) dodać też zaświadczenia czy opinie o Kandydacie/tce, które mogą być istotne przy rekrutacji.

Zapisz się na newsletter

Wyślij mi swój newsletter (w każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji).