Z dobrą energią możesz więcej – granty  dla dziewczęcych klubów sportowych!

Trwa konkurs grantowy, w którym można otrzymać 5000 zł na działalność klubu sportowego, w którym zrzeszonych jest minimum 90 % dziewcząt między 6 a 19 rokiem życia!

Organizatorem i pomysłodawcą akcji jest Fundacja PVE Dobra Energia. Celem nadrzędnym projektu jest zmniejszenie dysproporcji w sporcie i zachęcenie dziewcząt do regularnego uprawiania sportu. To  znakomita okazja do rozwoju i popularyzacji aktywności dla organizacji prowadzących działania w gminach do 20 tys. mieszkańców.

Dziewczęce kluby sportowe na start!

Dodatkowe środki finansowe są niezbędne do rozwoju klubu i podnoszenia poziomu sportowego! Fundacja PVE Dobra Energia daje możliwość, by je zdobyć! To pomoc dla organizacji z małych wsi lub miast, często z ograniczoną możliwością pozyskiwania funduszy zewnętrznych.
Regularne uprawianie sportu oraz przebywanie w środowisku osób o podobnym profilu zainteresowań podnoszą pewność siebie, dają poczucie przynależności oraz możliwość zaszczepienia pasji na lata.

Jak się zgłosić?

Wniosek dostępny jest na stronie – https://pvedobraenergia.pl/projekty/granty-dla-dziewczecych-klubow-sportowych/
Należy pobrać i wypełnić na komputerze wniosek o grant, a następnie wydrukować go, podpisać i odesłać skan na adres fundacja@pvedobraenergia.pl najpóźniej do dnia 23 października 2023 r.

Na co można przeznaczyć grant?
 – pokrycie kosztów wynajmu boiska/hali/sali do ćwiczeń i innych obiektów sportowych przeznaczonych na treningi dziewcząt trenujących w klubie,
–  pokrycie kosztów opłaty startowej w rozgrywkach i zawodach sportowych oraz koszty transportu na rozgrywki i zawody sportowe dziewcząt trenujących w klubie,
– zakup strojów sportowych dla dziewcząt trenujących w klubie,
– zakup sprzętu sportowego dla dziewcząt trenujących w klubie.

Szczegóły dostępne są na stronie:

Zachęcamy do udziału w konkursie grantowym!

Zapisz się na newsletter

Wyślij mi swój newsletter (w każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji).